530444000
firma rodzinna

Pogotowie pogrzebowe 24h/7dni    530 444 000

 

Zadzwoń do nas a przyjedziemy tak szybko jak to tylko będzie możliwe udzielimy wszelkich informacji oraz przewieziemy ciało osoby zmarłej do jednej z naszych chłodni. Szczegóły i formalności związane z zainicjoiwaniem procedury pogrzebowej poniżej.

FORMALNOŚCI POGRZEBOWE

Gdy śmierć nastąpiła w domu

W przypadku, jeśli śmierć nastąpiła w domu, należy wezwać lekarza, aby stwierdził zgon. Najczęściej do stwierdzenia zgonu wzywany jest lekarz rodzinny – czyli ten, który sprawował opiekę lekarską nad daną osobą przez ostatnie 30 dni przed śmiercią.

Kiedy lekarz rodzinny jest nieosiągalny – a dzieje się tak najczęściej poza godzinami pracy przychodni rejonowej czyli nocą oraz w weekendy i święta – należy wezwać lekarza z pogotowia ratunkowego. Lekarz, który stwierdził zgon, musi wystawić kartę zgonu. Zdarza się jednak, że lekarz wchodzący w skład zespołu Pogotowia Ratunkowego lub lekarz tzw. wyjazdowej pomocy doraźnej nie wystawia Karty Zgonu, lecz kartę informacyjną – odsyłając rodzinę Zmarłego lekarza rodzinnego, aby to on wystawił kartę zgonu.

Należy podkreślić, że jedynym dokumentem, który pozwala rozpocząć procedury zmierzające do pochówku jest karta zgonu. To ona daje uprawnienie zakładowi pogrzebowemu do zabrania zwłok Osoby Zmarłej (czyli do eksportacji). Bez karty zgonu nie jest też możliwe rozpoczęcie procedur w innych instytucjach. Dlatego należy zwrócić uwagę na dokument, który otrzymujemy od lekarza.

Po otrzymaniu karty zgonu należy skontaktować się z naszym Domem Pogrzebowym w celu przewiezienia ciała Zmarłego do naszej chłodni.

Następnie koniecznym jest uzyskanie aktu zgonu. Do otrzymania tego dokumentu niezbędne będzie okazanie karty zgonu oraz dowodu osobistego Zmarłego. Z tymi dokumentami należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego na terenie tej gminy/miasta, w której nastąpił zgon (nie zaś tam, gdzie Zmarła Osoba była zameldowana). Procedurę wyrobienia aktu zgonu można również zlecić naszemu Domowi Pogrzebowemu. Po uzyskaniu aktu zgonu możliwe jest ustalenie szczegółów pochówku.

Zachęcamy do odwiedzenia jednego z naszych biur w Warszawie w dogodnej dla Państwa lokalizacji, gdzie omówimy wraz z Państwem przebieg uroczystości żałobnych oraz pomożemy w doborze odpowiednich usług oraz akcesoriów pogrzebowych. Mając na uwadze Państwa komfort psychiczny sami możemy zająć się dopełnieniem wszelkich formalności urzędowych.

Gdy śmierć nastąpiła w szpitalu

W przypadku, gdy śmierć stwierdzono w szpitalu, procedury są podobne do tych, jak w przypadku śmierci w domu. Najpierw należy udać się do szpitala. To placówka medyczna ma obowiązek przygotowania niezbędnych dokumentów, w tym karty zgonu. Następnym krokiem jest powiadomienie domu pogrzebowego o śmierci Bliskiej Osoby.

Jeśli skontaktują się Państwo z Domem Pogrzebowym NIEBIOSA, wówczas udzielimy wszelkich informacji dotyczących dalszych etapów postępowania oraz – zgodnie z Państwa życzeniem – możemy też przedstawić naszą ofertę usług pogrzebowych. Niezależnie od tego, czy otrzymali już Państwo kartę zgonu ze szpitala, możemy przejść do omówienia szczegółów związanych z ceremonią pogrzebową.

Gdy śmierć nastąpiła w miejscu publicznym, a także gdy Zmarła Osoba była uczestnikiem wypadku lub zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa

Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub przestępstwa należy wezwać Pogotowie Ratunkowe, które zobowiązane jest w takim przypadku do powiadomienia Policji. Policja z kolei zawiadamia Prokuraturę, która wydaje zlecenia, aby ciało Zmarłego zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok, aby wyjaśnić przyczynę zgonu.

Dopiero po przeprowadzonej sekcji zwłok Prokuratura wydaje zezwolenie na wydanie ciała Zmarłego Rodzinie. Posiadanie takiego zezwolenia jest konieczne – należy pamiętać, że bez niego zakład medycyny sądowej nie ma prawa wydać ciała. Kolejny niezbędny dokument – czyli karta zgonu wystawiana jest wtedy przez lekarza medycyny sądowej, który wykonał oględziny zwłok lub ich sekcję.

Dopiero z zezwoleniem, z kartą zgonu oraz dowodem osobistym zmarłej osoby, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie na podstawie okazanych dokumentów, zostanie wydany akt zgonu. Z tymi dokumentami można zgłosić się wtedy do naszego Domu Pogrzebowego NIEBIOSA w celu ustalenia wszystkich szczegółów uroczystości żałobnych.

Misją Domu Pogrzebowego NIEBIOSA jest towarzyszenie Państwu w tych trudnych chwilach. Zawsze staramy się poświęcać naszym Klientom tyle czasu, ile jest konieczne i ile oni sami potrzebują. W zależności od miejsca zamieszkania oraz od Państwa woli – zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych biur –  w Warszawie albo też do kontaktu telefonicznego.

 

 

 

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”

Paulo Coelho