530444000
firma rodzinna

Pogrzeb z wojskową asystą honorową

Dom Pogrzebowy NIEBIOSA  z Warszawy posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji niepowtarzalnych pogrzebów jakimi są ceremonie z wojskową asystą honorową. Posiadamy niezbędne doświadczenie wymagane do sprawnej współpracy z żołnierzami biorącymi udział w asyście.
Dedykowane są osobom zasłużonym dla kraju, żołnierzom, weteranom, kombatantom, oraz osobom odznaczonym Orderem Wojennym Virtuti Militari lub Orderem Krzyża Wojskowego. W Województwie Mazowieckim pogrzeby osób uznanych za zasłużone dla naszego kraju odbywają się zazwyczaj na Cmentarzu na Powązkach. Dom Pogrzebowy Niebiosa oferuje ponadto usługę Profesjonalnego Śpiewaka z odpowiednią oprawą muzyczną oraz Muzyków Pogrzebowych podczas ceremonii (na życzenie rodziny Zmarłego).

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”

Paulo Coelho