530444000
firma rodzinna

POGRZEB ŚWIECKI

Wraz z upływem czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie pogrzebami świeckimi. W dalszym ciągu jest to niezbyt popularna forma pożegnania Zmarłego lecz coraz częściej wybierana. Stanowi ona alternatywę dla pogrzebów wyznaniowych, w której istotną rolę, zamiast Księdza czy Kapłana, pełni osoba świecka jaką jest Profesjonalny Mistrz Ceremonii Pogrzebowej.
Formalności związane z pogrzebem niereligijnym są bardzo podobne, z tym że Osoba Zmarła może spocząć jedynie na cmentarzu komunalnym. Możliwa jest zarówno forma tradycyjnego pochówku (w trumnie) lub pogrzebu kremacyjnego (urnowego). Dom Pogrzebowy Niebiosa oferuje ponadto usługę Profesjonalnego Śpiewaka z odpowiednią oprawą muzyczną oraz Muzyków Pogrzebowych podczas ceremonii (na życzenie rodziny Zmarłego).

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”

Paulo Coelho