530444000
firma rodzinna

Pogrzeb wyznaniowy z przemową Mistrza Ceremonii Pogrzebowej

Bardzo niewielu bliskich zlecających organizację pogrzebu nam zdaje sobie sprawę z tego, że udział na uroczystości pochówku Mistrza Ceremonii Pogrzebowej nie wyklucza udziału Księdza a co za tym idzie oprawy i symboliki religijnej. Najczęstszym powodem decydowania się rodzin na usługi Mistrza Ceremonii Pogrzebowej jest światopogląd zmarłego lub chęć wygłoszenia przepięknej, pamiętnej mowy pogrzebowej. Jest to uprzednio napisana i wygłoszona podczas ceremonii mowa mająca uświetnić pogrzeb. Głównym celebransem może być Ksiądz, Kapłan lub Mistrz Ceromonii Pogrzebowej. Dom Pogrzebowy Niebiosa oferuje ponadto usługę Profesjonalnego Śpiewaka z odpowiednią oprawą muzyczną oraz Muzyków Pogrzebowych podczas ceremonii (na życzenie rodziny Zmarłego).

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”

Paulo Coelho