530444000
firma rodzinna

Pogrzeb wyznaniowy z przemową Mistrza Ceremonii Pogrzebowej

Bardzo niewielu bliskich zlecających organizację pogrzebu nam zdaje sobie sprawę z tego, że udział na uroczystości pochówku Mistrza Ceremonii pogrzebowej nie wyklucza udziału księdza a co za tym idzie oprawy i symboliki religijnej. Najczęstszym powodem decydowania się rodzin na usługi Mistrza Ceremonii Pogrzebowej jest światopogląd zmarłego lub chęć wygłoszenia przepięknej, pamiętnej mowy pogrzebowej. Jeśli to uprzednio napisana i wygłoszona podczas ceremonii mowa mająca uświetnić pogrzeb. Głównym celebransem może być ksiądz lub Mistrz Ceromonii

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”

Paulo Coelho